Privacy

Bescherming van de persoonlijke levenssfeer, privacy clausule :

Begrip “verwerken”

Onder “verwerken” verstaan wij elke vorm van geautomatiseerde verwerking. Het omvat eender welke handeling die wij met de persoonsgegevens van een natuurlijke persoon verrichten, zoals het verzamelen, opslaan, wijzigen, verwijderen, raadplegen, meedelen, gebruiken, enz…

Begrip “vertrouwelijkheid”

De “vertrouwelijke” verwerking houdt in dat wij uw persoonsgegevens “vertrouwelijk” verwerken conform de gangbare wettelijke nationale en internationale bepalingen, waaronder de Belgische wet van 8 december tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer (B.S., 18 maart 1993), zoals gewijzigd door de wet van 11 december 1998 (B.S., 3 februari 1999), en de richtlijn EU 2016/680 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016. Zo zal er geen enkele persoonsinformatie die u aanbelangt, zoals adres, e-mail, telefoon en faxnummer, demografische gegevens of identificatiegegevens verwerkt worden zonder dat u toestemming tot deze verwerking zou gegeven hebben.

Het doel van de verwerking van uw persoonsgegevens

Als bezoeker of gebruiker van deze website, gaat u ermee akkoord dat pietermenue.be, als verantwoordelijke voor de verwerking, uw persoonlijke gegevens verwerkt voor volgende doeleinden: Het beheer van de contractuele relaties, het voorkomen van misbruiken en fraude, het opmaken van statistieken en tests, opleiding van personeel en de controle van de kwaliteit van de dienst.

Mededeling van uw persoonsgegevens

Door het contactformulier in te vullen en te versturen op onze website gaat u ermee akkoord dat uw voornaam, naam, adres, e-mailadres, telefoonnummer of gsm-nummer worden opgeslagen. U heeft, op aanvraag, ten allen tijde toegang tot deze informatie.
Wij mogen persoonsgegevens niet langer bewaren dan nodig is om het doel te realiseren waarvoor we ze verzamelen. De bewaartermijn kan dus per doel verschillen, en kan soms heel kort zijn. Soms kan de termijn ook langer zijn, bijvoorbeeld om onze wettelijke verplichtingen na te komen (om tegemoet te komen aan onze boekhoudkundige en fiscale verplichtingen zijn wij bijvoorbeeld verplicht om je facturatiegegevens voor maximaal 7 jaar bij te houden) of uit de juridische noodzaak om bepaalde gegevens (met name je contract, facturen en correspondentie in verband met klachten daaromtrent) als bewijs te bewaren bij geschillen, tot maximaal 10 jaar na beƫindiging van je contract. Deze gearchiveerde gegevens zijn uiteraard wel slechts beperkt toegankelijk.
Na afloop van de toepasselijke bewaartermijn(en) worden persoonsgegevens gewist of geanonimiseerd.

Cookies

Om u een optimale service aan te bieden kan het zijn dat wij occasioneel gebruik maken van Cookies. Een “cookie” is een klein stuk informatie dat door een website opgeslagen wordt in de browser van uw PC: deze cookie kan opgehaald worden tijdens een later bezoek aan dezelfde site. De cookie kan niet gelezen worden door een andere website dan diegene die deze heeft aangemaakt. Wij gebruiken cookies voor administratieve doeleinden om, bijvoorbeeld, uw taalvoorkeur te registreren of onze bezoekersaantallen te tellen. Geen enkel van de gebruikte cookies bevat informatie waardoor met u contact kan worden opgenomen via telefoon, e-mail of per post. U heeft ook de mogelijkheid uw browser zodanig te configureren dat hij u verwittigt telkens cookies worden aangemaakt of dat hij de aanmaak ervan verhindert.

Google analytics

We hebben een bewerkersovereenkomst afgesloten met Google. De gegevens die we in Google Analytics verzamelen worden geanonimiseerd en versleuteld. Het zogeheten ‘delen van gegevens’ met Google staat uit. Tot slot gebruiken wij de Analytics-cookies niet in combinatie met andere diensten van Google.